Android Medical


HelseRespons - Medical doctor consultation Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

HelseRespons

Medical, doctor, consultation
3 / of 3 ratings

more

HelseRespons Description:

Bestill legetime, resepter eller gjør andre henvendelser til din fastlege. Finner du ikke ditt legekontor i listen, ta kontakt med legekontoret eller gi beskjed via http://www.helserespons.no

Det koster 6 kr per melding du mottar fra legekontoret, normalt to meldinger per bestilling.
Betaling belastes telefonregningen.

Legekontorer som er tilgjengelige i appen:
https://helserespons.no/app/legekontorer

Tillatelser i bruk
---------------------
INTERNET/ACCESS_NETWORK_STATE: Hente/sende data via nett.
VIBRATE/C2DM RECEIVE/C2D_MESSAGE/WAKE_LOCK: Motta/hente og vise varslinger.
READ_PROFILE/READ_CONTACTS: Forhåndsutfylle navn på app-bruker.
RECEIVE_SMS: Motta og fylle ut engangskode for verifisering av mobilnummer. Book appointments, prescriptions, or make other inquiries to your doctor. Can not find your doctor's office in the list, contact your doctor or notify via http://www.helserespons.no

It costs 6 € per received message from the doctor's office, usually two messages per order.
Payment is charged to your phone bill.

Physician Offices that are available in the app:
https://helserespons.no/app/legekontorer

Permissions in use
---------------------
INTERNET / ACCESS_NETWORK_STATE: Pickup / send data via network.
VIBRATE/C2DM RECEIVE/C2D_MESSAGE/WAKE_LOCK: Receive / retrieve and display notifications.
READ_PROFILE / READ_CONTACTS: Pre Complement the name of the app user.
RECEIVE_SMS: Receive and complete the one-time code for verification of mobile number.


HelseRespons screenshot for Android
HelseRespons screenshot for Android
HelseRespons screenshot for Android
HelseRespons screenshot for Android
HelseRespons screenshot for Android

HelseRespons Require:

Require Android 3.0 and up

Share HelseRespons:

Download HelseRespons for Android