Android Medical


Moet ik naar de dokter? - doctor consultation Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Moet ik naar de dokter?

doctor, consultation
5 / of 2 ratings

more

Moet ik naar de dokter? Description:

De beste medische app van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. De app heeft het CE keurmerk, is winnaar van de nationale ‘Health app Award’ 2013 en is goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats.
Een kind met koorts? Hardnekkige huiduitslag? Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts NU nodig is. De app ‘Moet ik naar de dokter?’geeft u hier 24/7 antwoord op. U klikt aan waar u last heeft en op basis van een aantal vragen die gebaseerd zijn op de Nederlandse Triage Standaarden komt de app met een advies dat gebaseerd is op uw antwoorden.

De app geeft aan of u wel of niet contact op moet nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Door de samenwerking met Thuisarts.nl geeft de app ook zelfzorgadviezen wat u zelf kunt doen om uw klachten te verlichten.

Hulp. Hoe laat het ook is en waar u ook bent.
U kunt de app 24/7 gebruiken en mede door de GPS module kunt u vanuit de app meteen de route naar uw dichtstbijzijnde huisarts of huisartsenpost plannen. The best medical app in the Netherlands is the tool that answers the question for you if and when you should see a doctor. The app has the CE mark, is the winner of the national "Health App Award 2013 and has been approved by the Dutch College of General Practitioners (NHG).

The right care, at the right time in the right place.
A child with a fever? Persistent skin rash? Everybody has doubts sometimes whether a visit to the doctor is needed NOW. The app 'Should I go to the doctor? "Gives you 24/7 answer. You click on where you are and based on a number of questions load based on the Dutch Triage Standards app comes with an advice based on your answers.

The app indicates whether or not you should contact your GP or the GP. By partnering with Thuisarts.nl gives the app also self-care advice that you can do yourself to relieve your symptoms.

Help. What time it is, and wherever you are.
You can use the app 24/7 and thanks to the GPS module, you can immediately route to your nearest GP or GP plans from the app.


Moet ik naar de dokter? screenshot for Android
Moet ik naar de dokter? screenshot for Android
Moet ik naar de dokter? screenshot for Android
Moet ik naar de dokter? screenshot for Android
Moet ik naar de dokter? screenshot for Android

Moet ik naar de dokter? Require:

Require Android 4.1 and up

Share Moet ik naar de dokter?:

Download Moet ik naar de dokter? for Android