Android Medical


Takster - doctor consultation Android Medical App

$13.99
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Takster

doctor, consultation
4 / of 71 ratings

more

Takster Description:

Har du noen gang lurt på hvilke takster du har lov til å repetere dersom du fjerner to føflekker? Eller hvilke takster som er vanlig å bruke på hjemmebesøk ved legevakt?
Takster gir deg fullstendig oversikt over hvilke takster som er relevante for ulike typer konsultasjoner. Den forteller deg hvilke takster som er vanlig å benytte samt hvilke som noen ganger kan være aktuelle og hvilke som ikke er tillatt for en gitt type konsultasjon!
Bruk Takster for å få riktigst mulig taksering i HELFO-oppgjøret og unngå ugyldige kombinasjoner!
En nyttig hjelpemiddel for både ferske og erfarne allmennleger i Norge!


Have you ever wondered which appraisals you are allowed to repeat if you remove two moles? Or the tariffs that are commonly used in home visits by emergency?
Tariffs give you complete overview of the tariffs that are relevant for different types of consultations. It tells you which tariffs are normally used and which ones can sometimes be current and which are not allowed for a given type of consultation!
Use Tariffs for getting accurate as possible evaluation in HELFO settlement and avoid invalid combinations!
A useful tool for both fresh and experienced GPs in Norway!


Takster screenshot for Android
Takster screenshot for Android
Takster screenshot for Android

Takster Require:

Require Android 4.0.3 and up

Share Takster:

Download Takster for Android