Android Medical


Thuisarts.nl - education patient doctor Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Thuisarts.nl

education, patient, doctor
4 / of 21 ratings

more

Thuisarts.nl Description:

De Thuisarts.nl app is dé app voor betrouwbare informatie over uw ziekte en gezondheid. Daarnaast ondersteunt deze app u voor, tijdens en na uw huisartsenbezoek. U kunt deze app gebruiken:
• om gezond te blijven;
• om klachten zelf aan te pakken;
• als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
• als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts; zoek informatie over uw klachten stel uw vragen samen
• om u te ondersteunen tijdens uw huisartsenbezoek; loop met uw huisarts uw vragen af en voer samen een behandelplan en voorgeschreven medicatie in
• als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
• om een logboek van uw bezoeken aan uw huisarts bij te houden
• om medicatieherinneringen in te stellen
• om de gegevens van uw huisarts bij te houden
• als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. De informatie op Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen en is onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG zorgt ervoor dat de informatie in de app actueel blijft en wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen.

The Thuisarts.nl app is the app for reliable information about your illness and health. Additionally, this app will support you before, during and after your doctor visit. You can use this app:
• to stay healthy;
• to tackle problems themselves;
• if you are wondering if you should go to the doctor;
• If you want to prepare for a conversation with your doctor; looking for information about your symptoms ask your questions together
• to support you during your doctor visit you; walk with your doctor your questions and perform together a treatment and medication prescribed
• if you want to read about it after a visit to your doctor's explanation and advice;
• to keep a log of your visits to your doctor at
• to set medication reminders
• to keep the details of your family doctor
• if you are looking for more information about a topic

Thuisarts.nl is an initiative of the Dutch College of General Practitioners (NHG), the scientific association of physicians. The information on Thuisarts.nl compiled by practitioners and is independent and scientifically sound. The NHG ensures that the information is kept up to date in the app and adapted to new guidelines.


Thuisarts.nl screenshot for Android
Thuisarts.nl screenshot for Android
Thuisarts.nl screenshot for Android
Thuisarts.nl screenshot for Android
Thuisarts.nl screenshot for Android
Thuisarts.nl screenshot for Android

Thuisarts.nl Require:

Require Android 2.3.3 and up

Share Thuisarts.nl:

Download Thuisarts.nl for Android