Android Medical


Záchranka - emergency doctor consultation Android Medical App

0.00
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' for Android

Záchranka

emergency, doctor, consultation
4 / of 13 ratings

more

Záchranka Description:

Zachraňte život!!! Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.
ALARM
Pomoc na správném místě.
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu. Pomoc je na cestě...
LOKÁTOR
Zjistěte, kde se nacházíte a co je kolem Vás.
S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.
PRVNÍ POMOC
Nejste na to sami.
Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. S mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom nikdy nejste sami. Interaktivní návod Vás provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.
===============================================
Save a Life! The Záchranka mobile app is an easy way to contact the Emergency Medical Services when you need them most. It sends your exact location and other practical information used for your rescue.
ALARM
Help in the right location.
Saving lives is all about time. A swift ambulance or helicopter arrival depends on knowing your precise location. Pressing the emergency red cross button puts you in contact with the 155 emergency line. At the same time, an sms is sent with your exact location. Help is on the way...
LOCATOR
Know where you are and what's around you.
The Locator function shows your exact GPS location and the nearest automated defibrillator, ER, dental clinic, or pharmacy. The app clearly displays points of interest with the option to quickly navigate to that location.
FIRST AID
First Aid help when you need it most.
Giving first aid before the emergency services arrive greatly increases a person’s chances of survival. The Záchranka mobile app gives you help and support with its interactive guide, which takes you through the most important steps in a simple and intuitive way.Save a life !!! Mobile applications ambulance in case of emergency, a simple way to contact medical rescue service. While rescuers send your exact location and other helpful information that is used for your rescue.
ALARM
Help in the right place.
When it comes to life-saving minutes. For quick arrival of emergency services, or landing a helicopter is an important knowledge of the exact site of the incident. By simply holding down the emergency button to contact 155. Simultaneously, rescuers send your exact location. Help is on the way ...
LOCATOR
Find out where you are and what is around you.
With the "Locator" simply find your exact GPS location and find the nearest automated external defibrillator / AED /, medical, dental, pharmacy or emergency room. Applications clearly shows points of interest, with the possibility of quick navigation to that location.
FIRST AID
You're not alone.
Fast first aid before the arrival of the emergency services greatly increases the chance of survival for the victim. With mobile applications in an ambulance that you are never alone. Interactive guide you through the key steps simple and intuitive way.
===============================================
Save a Life! Paramedics The mobile app is an easy way to contact the Emergency Medical Services When You Need Them bridge. It sends your exact location and other practical information Used for your rescue.
ALARM
Help in the right location.
Saving lives is all about time. A swift ambulance or helicopter arrival depends on Precise Knowing your location. Pressing the emergency red cross button puts you in contact with the 155 emergency line. At the same time, an SMS is sent with your exact location. Help is on the way ...
LOCATOR
Know Where You Are and what's around you.
The Locator function shows your exact GPS location and the Nearest automated defibrillator, ER, dental clinic, or pharmacy. The app Clearly displays points of interest with the option to navigate to Quickly That location.
FIRST AID
First Aid Help When you need it most.
Giving first aid before the emergency services arrive greatly increases a person's chances of survival. The Ambulance Mobile App Gives you help and support With its interactive guide, Which Takes you through the most Important steps in a simple and intuitive way.


Záchranka screenshot for Android
Záchranka screenshot for Android
Záchranka screenshot for Android

Záchranka Require:

Require Android 3.0 and up

Share Záchranka:

Download Záchranka for Android